Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek wijzigt per 22 november 2018 haar naam in:

Dermatologisch Centrum Utrecht

Tevens openen wij vanaf dezelfde datum een nieuwe locatie in Leidsche Rijn Centrum

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo.
Afspraak maken: (0346) 257 000

Kwaliteit

Kwaliteit in de zorg

Kwaliteit in de zorg is een hot item. Ook binnen ons centrum. In onze filosofie dient kwaliteit niet alleen op papier te staan maar is het vooral belangrijk dat kwaliteit op de werkvloer gewaarborgd wordt. Ons team is gedreven om deze kwaliteit te bieden.

Wij toetsen periodiek onze geleverde zorg, de veiligheid van de medische apparatuur en werken volgens de laatste inzichten qua infectiepreventie. Ook onderzoeken wij jaarlijks de patiënttevredenheid door middel van een anonieme enquête. Onze patiënten hebben ons in 2016 een totaalscore van 8.3 gegeven! Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wij werken volgens de wettelijk vastgestelde eisen rondom bescherming van uw persoonsgegevens. Binnen DCAV zijn alle werknemers op de hoogte van ons privacy reglement. Meer informatie over onze privacy reglement vindt u hier.

Keurmerk

Wij hebben het ZKN keurmerk behaald. Dit kwaliteitskeurmerk waarborgt de kwaliteit van het gehele zorgproces. Hiermee voldoen wij aan de strengste kwaliteitsnorm.

Daarnaast hebben wij in 2015 opnieuw het Keurmerk Infectiepreventie behaald. Dit keurmerk toont aan dat wij aan alle regels voldoen met betrekking tot hygiene en infectiepreventie. De kwaliteit en veiligheid is daarmee gewaarborgd.

Klachtenprocedure

Mocht u toch een klacht hebben over de wijze waarop u bent behandeld dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in eerste instantie uw klacht in behandeling laten nemen door onze interne klachtenfunctionaris.

Indien er geen bevredigende oplossing gezocht kan worden dan kunt u zich richten tot een onafhankelijke klachtencommissie.